Aktualności


PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ-EDYCJA 2023”

Data:
Kategoria: Aktualności

Gmina Zarzecze w roku 2023 otrzymała środki w wysokości 124.260,48zł na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego w  ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej tj. wsparcia
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

W Gminie Zarzecze zaplanowano wsparcie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej dla 16 osób niepełnosprawnych. Liczba osób może ulec zmianie

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do ich potrzeb, uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.

Ponadto Program ma na celu dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych, zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności.

 

Udostępnij: