Aktualności


PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”- EDYCJA 2024

Data:
Kategoria: Aktualności

W dniu 16.02.2024r. została podpisana umowa z Wojewodą Podkarpackim dot.  realizacji programu „Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnością”- edycja 2024, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W roku 2024 gmina Zarzecze planuje objąć wsparciem 55 osób niepełnosprawnych. Na realizację zadania gmina Zarzecze pozyskała środki w wysokości 889.469,07 złotych.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Zadanie zostanie zlecone. Usługa asystencji osobistej będzie realizowana od drugiej połowy 2024r.

UCZESTNICY PROGRAMU NIE BĘDĄ PONOSIĆ ŻADNEJ ODPŁATNOŚCI

Udostępnij: