Aktualności


PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”- EDYCJA 2024

Data:
Kategoria: Aktualności

Gmina Zarzecze planuje przystąpić do realizacji w roku 2024 programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Cel programu:

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym

 

Adresaci programu:

 • dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: wymagające konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
 1. w stopniu znacznym
 2. w stopniu umiarkowanym
 3. traktowane na równi do orzeczenia o stopniu znacznym oraz o stopniu umiarkowanym.

 

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym wsparcia uczestnika w:
1) czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2) prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3) przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania

4) podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem

 

Limity godzin usług asystencji osobistej:

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 480 godzin rocznie dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie:
  a) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością
  sprzężoną,
  b) traktowane na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu
  niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną
 4. 360 godzin rocznie dla:
 1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 2. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

UCZESTNICY PROGRAMU NIE BĘDĄ PONOSIĆ ŻADNEJ ODPŁATNOŚCI.

OSOBY ZAINTERESOWANE USŁUGĄ PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY Z GMINNYM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZARZECZU – 16 640 11 86 W TERMINIE DO DNIA 11.09.2023 ROKU

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

 

Udostępnij: