Aktualności


PROGRAM DOBRY START – „300+”

Data:
Kategoria: Aktualności

Świadczenie w wysokości 300zł to nowa forma pomocy, która przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadpodstawowej oraz szkole ponadgimnazjalnej, z wyłączeniem szkoły policealnej oraz szkoły dla dorosłych – począwszy od pierwszej klasy szkoły podstawowej, aż do ukończenia przez dziecko 20 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, świadczenie przysługiwać będzie do ukończenia 24 roku życia.

Wnioski można składać od 1 lipca br. online przez stronę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – empatia.mpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną.

Jednocześnie informujemy, że w gminie Zarzecze na dzień 24.07.2018r. wpłynęło 71 wniosków. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu na bieżąco wypłaca rodzinom świadczenie 300+, do dnia dzisiejszego wypłacono świadczenie dla 85 dzieci.

W związku z powyższym zachęcamy osoby do składania wniosków przez bankowość elektroniczną.

Zgodnie z otrzymaną informacją klienci Banku Spółdzielczego w Przeworsku również mogą już składać wnioski elektronicznie na świadczenie Dobry Start.

Od 1 sierpnia br. wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczu – pokój Nr 1. Wnioski będzie można składać do 30 listopada.

Druki można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu.
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają wyprawkę nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Świadczenie – Dobry Start – otrzymają rodziny niezależnie od posiadanego dochodu. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

Wniosek do pobrania

 

Udostępnij: