Aktualności


Program „Dobry Start” – zmiany od 1.08.2019r.

Data:
Kategoria: Aktualności

Świadczenie w wysokości 300zł to nowa forma pomocy, która przysługuje na każde dziecko uczące się w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadpodstawowej oraz szkole ponadgimnazjalnej – począwszy od pierwszej klasy szkoły podstawowej, aż do ukończenia przez dziecko 20 roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, świadczenie przysługuje do ukończenia 24 roku życia. 

Od 1 sierpnia br. w/w świadczenie przysługuje również uczniom szkół dla dorosłych i policealnych. Wnioski dla uczniów szkół dla dorosłych i policealnych można złożyć tylko w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczu

Świadczenie „Dobry Start” otrzymają rodziny niezależnie od posiadanego dochodu.

W gminie Zarzecze program Dobry Start realizowany jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu, pokój Nr 1 w budynku Urzędu Gminy.

Do dnia 31.07.2019r. wpłynęło drogą elektroniczną 210 wniosków, wypłacono świadczenie Dobry Start dla 318 uczniów na kwotę 95.400zł.

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną (za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia)

Przypominamy, że wnioski o świadczenie Dobry Start osoby mogą składać drogą elektroniczną od 1 lipca br., zaś od 1 sierpnia wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczu – pokój Nr 1.

Wnioski będzie można składać do 30 listopada.

 

Udostępnij: