Aktualności


Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zarzecze na lata 2021-2025

Data:
Kategoria: Aktualności

Mieszkańcy Gminy Zarzecze

Gmina Zarzecze przystąpiła do aktualizacji, a w praktyce do opracowania nowego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2021-2025.

Plan gospodarki niskoemisyjnej – to dokument o charakterze strategicznym, który określa cele strategiczne i szczegółowe dochodzenia do gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym.

Wdrażanie planów gospodarki niskoemisyjnej jest związane z przyjęciem w 2007 roku tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej, którego głównymi celami są: podniesienie efektywności energetycznej o 20%, podniesienie udziału OZE w miksie energetycznym oraz obniżenie emisji gazów cieplarnianych o 20% do 2020 r.

PGN był dokumentem wymaganym przy składaniu wniosków przez gminy o wsparcie ze środków UE w ramach perspektywy 2014–2020 i należy sią spodziewać, że podobnie będzie w ramach perspektywy 2021-2027.

Dotyczy to nie tylko budynków publicznych, ale również programów obejmujących budynki prywatne. Dlatego też ważne jest, aby w planach uwzględnić Państwa potrzeby w zakresie oszczędności energii, czyli takie działania jak termomodernizacja (ocieplenie) budynków, montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, wymiana pieców itp.

Biorąc pod uwagę powyższe zwracamy się do Mieszkańców Gminy Zarzecze z prośbą o wypełnienie ankiety, która jest dostępna TUTAJ, jak również będzie ona dostarczana przez Sołtysów wsi.

Prosimy również Przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarcza na terenie naszej Gminy o wypełnienie ankiety dostępnej online pod adresem: https://audyty-zamosc.pl/?page_id=579

 

 

Udostępnij: