Aktualności


PROGRAM GRANTOWY „GRUNT TO MIEĆ GRUNT”

Data:
Kategoria: Aktualności

PROGRAM GRANTOWY „GRUNT TO MIEĆ GRUNT”

Cele projektu:

– dofinansowanie funduszu sołeckiego w rozwój nowoczesnych metod powiększania gospodarstw
rolnych
– zwiększenie ekonomiki gospodarstw rolnych poprzez wzrost ich powierzchni

Budżet projektu 9 000 000 PLN
Termin naboru od 15-01-2021 do 15-03-2021

Portal Przetargów Rolnych zaprasza do udziału w naborze wniosków do PROGRAMU GRUNT TO MIEĆ GRUNT.
Program skierowany jest do wszystkich aktualnie urzędujących sołtysów z terenu całej Polski.
Nabór wniosków prowadzony będzie od 15 stycznia 2021 do 15 marca 2021 roku.
Zgłoszenie do programu należy złożyć w wersji elektronicznej dostępnej jako załączniki.

Zgłoszenia przyjmowane będą od sołtysów danej Gminy, przy czym dla jednego Sołectwa można złożyć w naborze do Programu GRUNT TO MIEĆ GRUNT tylko jedno zgłoszenie .
Dofinansowanie przyznaje się każdemu zakwalifikowanemu do konkursu Sołectwu bez stosowania kryteriów punktacji.
Odstępuje się od obowiązku rozliczenia przyznanego dofinansowania oraz sposobu jego rozdysponowania.

Dokumentacja zgłoszenia do Programu dostępna na stronie Organizatora: https://agroprzetargi.pl/grant-solecki/

Udostępnij: