Aktualności


Program Instytutu Książki ,,Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

Data:
Kategoria: Aktualności
Gminna Biblioteka Publiczna w Zarzeczu jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki ,,Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.
Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.
W ramach zadania zakupiono dwa laptopy, dwa tablety oraz urządzenie wielofunkcyjne.
Całkowity koszt zadania wyniósł 11.800 zł z czego 10.000 zł to kwota dofinansowania z Instytutu Książki. Wkład własny wyniósł 1.800 zł.
Udostępnij: