Aktualności


Program „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2022

Data:
Kategoria: Aktualności

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło Program pn. „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2022 finansowany z środków przeciwdziałania COVID – 19.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2022 r.

Gmina Zarzecze zamierza aplikować o wsparcie finansowe na świadczenia usługi opieki mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Adresatami wsparcia będą osoby w wieku 65 lat i więcej, które mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzące samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach programu Gmina zakupi tzw. Opaski bezpieczeństwa, które będą połączone z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi, włącznie z wezwaniem służb ratunkowych.

W roku 2022 uczestnik Programu „Korpus wsparcia seniorów” na rok 2022 nie ponosi odpłatności za w/w usługę. Osoba po zakończeniu programu będzie mogła dalej korzystać ze wsparcia lub zrezygnować.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zarzeczu – tel. 16 640-11-86, e‑mail: gopszarzecze@zarzecze.itl.pl w terminie do 17 lutego 2022 roku.

 

Deklaracja przystąpienia do programupobierz

Klauzula informacyjna- pobierz

 

Udostępnij: