Aktualności


Program Opieka wytchnieniowa –edycja 2021

Data:
Kategoria: Aktualności

Program Opieka wytchnieniowa –edycja 2021

Gmina Zarzecze otrzymała  dofinansowanie w wysokości 39.168zł na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość udzielenia doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program na terenie gminy Zarzecze realizowany jest poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

Gmina Zarzecze planuje objąć wsparciem 10 osób, w tym 3 dzieci w okresie od maja do grudnia 2021r., planowana liczba godzin miesięcznie na 1 uczestnika ma wynieść 12.

Uczestnik programu nie ponosi żadnej odpłatności.

 

Udostępnij: