Aktualności


Program Opieka wytchnieniowa –edycja 2021

Data:
Kategoria: Aktualności

Program Opieka wytchnieniowa –edycja 2021

Informujemy o ogłoszeniu Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Gmina Zarzecze zamierza aplikować o wsparcie w ramach  w/w programu.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość udzielenia doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program może być realizowany w trzech formach tj.:

1)  świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

  1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  2. ośrodku wsparcia,
  3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.

2) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

  1. ośrodku wsparcia,
  2. w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
  3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu .

3) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Gmina Zarzecze chciałaby aplikować o środki w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Uczestnik programu nie ponosi żadnej odpłatności.

Osoby chętne do wzięcia udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, proszone są o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu – 16 640 11 86 w terminie do 23 grudnia 2020 roku.

Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnejpobierz

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021- pobierz

 

Udostępnij: