Aktualności


Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022″

Data:
Kategoria: Aktualności

Gmina Zarzecze w roku 2022 przystąpiła do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość udzielenia doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program w gminie Zarzecze realizowany będzie w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program adresowany jest do 14 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi wytchnieniowej (w tym dla opiekunów 9  osób z orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności i 5 opiekunów dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności). Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym
z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Świadczenie usług opieki wytchnieniowej w szczególności mogą polegać na czasowej opiece nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem
o znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach pobytu dziennego tj.: miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 20 godzin miesięcznie.

UCZESTNIK PROGRAMU NIE PONOSI ŻADNEJ ODPŁATNOŚCI.

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY
Z GMINNYM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZARZECZU – 16 640 11 86
W TERMINIE DO DNIA 25.03.2022 ROKU.

wymagane dokumenty:

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022- pobierz

Karta pomiaru niezależności funkcjonalnejpobierz

Klauzula informacyjna RODO w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.pobierz

Klauzula informacyjnapobierz

 

 

Udostępnij: