Aktualności


PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – EDYCJA 2024

Data:
Kategoria: Aktualności

W dniu 06.03.2024r. została podpisana umowa z Wojewodą Podkarpackim dotycząca realizacji programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2024, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W roku 2024 programem na terenie Gminy Zarzecze objętych zostanie 18 rodziców/opiekunów:
– 14 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz
– 4 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy sprawują bezpośrednią opiekę i wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością.

Uczestnik Programu, któremu zostanie przyznana pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie będzie ponosił odpłatności.

Udostępnij: