Aktualności


Program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów

Data:
Kategoria: Aktualności

W dniach 13-15.11.2019r. na terenie gminy w Zarzecze odbywały się warsztaty i spotkania profilaktyczne w ramach programu profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów, w których wzięli udział uczniowie, nauczyciele i rodzice z czterech szkół z terenu gminy Zarzecze.

W ramach programu w dniach 14-15.11.2019r. odbyły się dwa mitingi dla młodzieży z klas VII i VIII w łącznym wymiarze 8 godzin lekcyjnych. Zgodnie z założeniami profilaktyki zintegrowanej cele programu obejmowały szerokie spektrum, m.in.:

  • profilaktyka korzystania z substancji psychoaktywnych
  • wychowanie ku miłości, dojrzałemu budowaniu więzi i odpowiedzialności
    za swoją seksualność
  • profilaktyka przemocy
  • cele ogólnoprofilaktyczne

W dniu 14.11.2019r. odbyło się szkolenie dla rady pedagogicznej pt. „Program profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów® jako uzupełnienie i wzmocnienie pracy wychowawczej rodziców i nauczycieli”. W ramach szkolenia zaprezentowano cele i treści programu Archipelag Skarbów oraz wyniki badań nad jego skutecznością. Omówione zostały wyniki badań nad młodzieżą z uwzględnieniem najważniejszych czynników chroniących, na których znaczenie badania wskazują i czynników ryzyka zachowań problemowych młodzieży.

W dniach 13-14.11.2019r. w czterech szkołach na ternie gminy Zarzecze odbyły się zebrania dla rodziców, w trakcie których przekazywano treści dotyczące budowaniu dobrych relacji między rodzicami i ich nastoletnimi dziećmi oraz podkreślanie roli rodziców w ich ważnej roli życiowych przewodników młodzieży.

Od roku 2011 program Archipelag Skarbów jest wpisany do bazy programów rekomendowanych przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii. Rekomendacja na poziom II

Powyższe działania odbyły się dzięki realizacji przez gminę Zarzecze projektu „Dowiedz się i działaj – profilaktyka dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zarzecze”, który  finansowany jest ze środków „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Zarzecze.

Projekt realizowany jest przez Gminę Zarzecze, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarzeczu oraz szkoły z terenu gminy Zarzecze.

Udostępnij: