Aktualności


Program „Wspieraj Seniora” kontynuacja w 2021r.

Data:
Kategoria: Aktualności

Program „Wspieraj Seniora” kontynuacja w 2021r.

Gmina Zarzecze w roku 2021 kontynuuje realizację programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora”.

W związku z powyższym zachęcamy Seniorów powyżej 70 lat o zgłaszanie się o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu dzwoniąc pod numer telefonu: 16 640 11 86

Realizowany Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Wspieraj Seniora” na rok 2021 jest kontynuacją działań z roku 2020., a jednocześnie odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Strategicznym celem Programu jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby.

Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program adresowany jest do:

  1. osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
  2. w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Realizacja usługi wsparcia w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje osobie, która korzysta z usług opiekuńczych, bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Seniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

  1. Zadzwoń na infolinię: 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu pod numer: 16 640 11 86 i zgłoś decyzję o pozostaniu w domu dla własnego bezpieczeństwa.
  2. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu skontaktują się z Tobą, ustalą Twoje potrzeby i przydzielą pomoc.
  3. Razem pokonamy koronawirusa!
Udostępnij: