Aktualności


PROJEKT ,,BEZ BARIER NA RYNKU PRACY”

Data:
Kategoria: Aktualności

Celem głównym projektu jest wyższa aktywność zawodową i zwiększyć zdolność do zatrudnienia (wyrażona osiągniętymi wskaźnikami) u 36 osób należących do grupy docelowej osiągnięta od 01.04.2022 r. do 31.12.2023 r. poprzez realizacje kompleksowego wsparcia (poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże, pośrednictwo pracy) dopasowanego do potrzeb UP opartego na Indywidualnym Planie Drogi Życiowej i Zawodowej.

Szczególnie zapraszamy:
• osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
• osoby z niepełnosprawnością sprzężoną / osoby z zaburzeniami psychicznymi;
• osoby długotrwale bezrobotne;
• osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (max. z wykształceniem gimnazjalnym).

Okres realizacji: od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:
•    stypendium szkoleniowe (9,92/h netto)1
•    stypendium stażowe (1649,34 zł netto/ miesiąc)1
•    zwrot kosztów dojazdu,
•    wyżywienie, poczęstunek podczas zajęć,
•    bezpłatne formy wsparcia (indywidualne poradnictwo, warsztaty zawodowe, szkolenia/kursy zawodowe, pośrednictwo pracy),
•    profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia,
•    materiały piśmiennicze (długopis, notatnik),
•    materiały dydaktyczne (podręcznik i/lub skrypt),
•    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,
•    zaświadczenie o ukończeniu staży,
•    pokrycie kosztów egzaminów,
•    pokrycie kosztów badań lekarskich przed szkoleniem i stażem.

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:
• Przygotowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Drogi Życiowej i Zawodowej (10 dni / 1 osoba tj. 10 sesji / 1 osoba)(2 sesje x 2h zegarowe indywidualna usługa doradcza, 2 sesje x 2h zegarowe indywidualnego doradztwa psychologicznego oraz 6 sesji x 2h zegarowe mentoringu dla każdego UP).
• Specjalistyczne poradnictwo zawodowe-warsztaty w ramach grupowego poradnictwa zawodowego (4 sesji/4dni po 6h zegarowych/1 grupa, łącznie 24h/grupa).
• Pośrednictwo pracy (4h zegar. /2 dni po 2h zegarowe/osoba).
• Szkolenia zawodowe.
• Staże zawodowe (3 miesiące/osoba).

Szczegółowe informacje na stronie:  www.bbrp.crb.lublin.pl oraz telefonicznie: +48 733 300 438

 

Udostępnij: