Aktualności


PRZEBUDOWA DRUGIEGO ODCINKA DROGI GMINNEJ W ZALESIU

Data:
Kategoria: Aktualności
W dniu dzisiejszym w miejscowości Zalesie odbył się odbiór techniczny zadania polegającego na nałożeniu nowej nakładki asfaltowej drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej (Zalesie Żurowskie – od Państwa Leja) do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zalesiu.
W odbiorze drogi uczestniczyli: Tomasz Bury – Wójt Gminy Zarzecze, Łukasz Laska – Sekretarz Gminy Zarzecze, Paweł Płocica – Inspektor Urzędu Gminy Zarzecze, Paweł Bar – Inspektor Urzędu Gminy Zarzecze, Jacek Płocica – Radny Rady Gminy Zarzecze, Halina Płocica – Sołtys wsi Zalesie oraz Marcin Krzysztan – Właściciel firmy wykonawczej.
Inwestycja obejmowała następujące zadania:
Przebudowa drogi na długości 725 m,
Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (2.900 m2) z poszerzeniem jezdni o 0,5 m (362,5 m2),
Wykonanie zjazdów (416,09 m2),
Oczyszczenie rowów i przepustów z namułu,
Wykonanie poboczy kruszywem łamanym (0-31,5 mm).
Łączna wartość robót wyniosła: 𝟑𝟕𝟑.𝟕𝟓𝟔,𝟖𝟑 𝐳ł
Kwota 𝟖𝟔.𝟗𝟓𝟓 𝐳ł została dofinansowana w ramach środków LEADER z PROW.
Wkład gminy Zarzecze na wykonaną inwestycję wyniósł: 𝟐𝟖𝟔.𝟖𝟎𝟏,𝟖𝟑 𝐳ł
Udostępnij: