Zarzecze, dnia 06.05.2020 r.

ZP.271.16.2020

 ZAPYTANIE CENOWE

 

Zamawiający: Gmina Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze zaprasza do składania ofert na:

„DOSTAWĘ CEMENTU WORKOWANEGO”

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie obejmuje dostawę cementu portlandzkiego CEM II 32,5 MPa  w celu przebudowy dróg gminnych i budowy chodników na terenie Gminy Zarzecze w następujących ilości 11,20 ton (8 palet po 56 worków).

Materiały muszą być dostarczone na miejsce ustalone przez Zamawiającego.

Dostarczony towar powinien posiadać min. dwa miesiące okresu przydatności.

Materiały muszą posiadać certyfikaty świadczące o dopuszczeniu danych wyrobów budowlanych do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie.

  1. Informacje ogólne:
  2. Termin realizacji zamówienia: 30 maja 2020 r.
  3. Termin złożenia oferty: do 14 maja 2020 r.
  4. Pocztą elektroniczną na adres: inwestycje.zarzecze@post.pl – w temacie należy wpisać: DOSTAWA CEMENTU WORKOWANEGO
  5. Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury, przelew.
  6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paweł Bar, tel. 16 640 15 29, 695 553 332
  7. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, zgodnie ze wzorem załączonym do zapytania.

III. Załączniki do zapytania cenowego:

FORMULARZ OFERTOWY

PROTOKÓŁ ROZEZNANIA CENOWEGO