Zarzecze, dnia 15.05.2020 r.

ZP.271.13.2020.PP

 

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Zarzecze informuje, że postępowanie na zadanie pod nazwą „DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO” w związku z brakiem środków finansowych na jego realizację zostało unieważnione.

 

 


PROTOKÓŁ ROZEZNANIA CENOWEGO

Zarzecze, dnia 27.04.2020 r.

ZP.271.13.2020

 ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Gmina Zarzecze, 37-205 Zarzecze, ul. Długa 7 zaprasza do złożenia ofert na dostawę używanego „Ciągnika rolniczego”
 2. Zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciągnika rolniczego (używanego) o następujących minimalnych parametrach:
 • rok produkcji: nie starszy niż rok 2000
 • masa własna: 4 t
 • moc: 100 – 120 KM
 • układ zawieszenia kabiny, poprawiający komfort i obniżający poziom hałasu w kabinie
 • kabina klimatyzowana
 • kompatybilność pracy z kosiarką wysięgnikową
 1. Termin realizacji zamówienia: 15.05.2020 r.
 2. Miejsce i termin złożenia oferty: w terminie do 5.05.2020 r.

Pocztą elektroniczną na adres:  inwestycje.zarzecze@post.pl – w temacie należy wpisać: „DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO”

 1. Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury
 2. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: Paweł Płocica, 16 640 15 29
 3. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, zgodnie ze wzorem załączonym do zapytania.

Formularz ofertowy