Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 3

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

 

 

Wyjaśnienia z dnia 18 maja 2018

Zal. Nr 2a do SIWZ – Projekt umowy – cz. 1 – fotowoltaika i solary – po zmianie

Zal. Nr 2b do SIWZ – Projekt umowy – cz. 2 – kotly – po zmianie

Zal. Nr 2c do SIWZ – Projekt umowy – cz. 3 – pompy ciepla – po zmianie

Odpowiedzi z dnia 14 maja 2018

Zmiana treści SIWZ z dnia 7 maja 2018

Zmiana ogłoszenia TED

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 7 maja 2018 – AKTUALNA

Odpowiedzi z dnia 7 maja 2018

Informacja 2 maja 2018

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1aa – Dokumentacje techniczne zestawów solarnych

Załącznik Nr 1ab – Dokumentacje techniczne zestawów fotowoltaicznych

Załącznik Nr 1b – Dokumentacje techniczne kotłów na biomasę

Załącznik Nr 1c – Dokumentacje techniczne pomp ciepła

Załącznik Nr 2a – Projekt umowy – dla części 1 zamówienia

Załącznik Nr 2b – Projekt umowy – dla części 2 zamówienia

Załącznik Nr 2c – Projekt umowy – dla części 3 zamówienia

Załącznik Nr 3 – Wzór Formularza Ofertowego

Załącznik Nr 4 – Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ)

Załącznik 4a – JEDZ – format XML

Załącznik Nr 5 – Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 – Wzór wykazu dostaw

Załącznik Nr 7 – Wzór oświadczenia