Zarzecze, dnia 15.05.2020 r.

ZP.271.14.2020.PP

 INFORMACJA

 

Wójt Gminy Zarzecze informuje, że postępowanie na zadanie pod nazwą „DOSTAWA KOSIARKI WYSIĘGNIKOWEJ” w związku z brakiem środków finansowych na jego realizację zostało unieważnione.

 

 


PROTOKÓŁ ROZEZNANIA CENOWEGO

     Zarzecze, dnia 27.04.2020 r.

ZP.271.14.2020

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający: Gmina Zarzecze, 37-205 Zarzecze, ul. Długa 7 zaprasza do złożenia ofert na dostawę „Kosiarki wysięgnikowej”
 2. Zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kosiarki wysięgnikowej do poboczy i rowów o następujących minimalnych parametrach:
 • rok produkcji: nie starsza niż 2019
 • wysięg 5 – 6 metrów
 • szerokość koszenia: min. 130 cm
 • wyposażona w chłodnicę oleju
 • koszenie dwukierunkowe
 • w komplecie głowica kosząca z młotkami obusiecznymi
 1. Termin realizacji zamówienia: 15.05.2020 r.
 2. Miejsce i termin złożenia oferty: w terminie do 5.05.2020 r.

Pocztą elektroniczną na adres:  inwestycje.zarzecze@post.pl – w temacie należy wpisać: „DOSTAWA KOSIARKI WYSIĘGNIKOWEJ”

 1. Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury
 2. Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: Paweł Płocica, 16 640 15 29
 3. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, zgodnie ze wzorem załączonym do zapytania.

Formularz_ofertowy