Zarzecze, dnia 9.06.2020 r.

ZP.271.19.1.2020.PP

ZAPYTANIE CENOWE

Zamawiający: Gmina Zarzecze, ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze zaprasza do składania ofert na: „DOSTAWĘ I MONTAŻ TRYBUNY SPORTOWEJ”

Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie obejmuje dostawę i montaż dwurzędowej trybuny stacjonarnej o wymiarach 14,00 x 1,30 m, która pomieści 50 osób siedzących. Produkt prefabrykowany ze stali ocynkowanej ogniowo z siedziskami plastikowymi w kolorze niebieskim RAL 5010, wysokość oparć 25 cm, szerokość między rzędami siedzeń 50 cm. Ramy nośne trybuny z kształtowników kwadratowych 40×40, sprężonych ze sobą poprzeczkami z kształtownika prostokątnego 60×40. Siedziska mocowane do ceowników 40×20 przyspawanych do belki siedzisk wykonanej z kształtownika prostokątnego 60×40. Barierki wykonane z rur o średnicy fi 35 mm. Konstrukcja trybuny skręcona śrubami M8 i M10. Trybuny zamontowane zostaną do nawierzchni z kostki betonowej przygotowanej przez Zamawiającego.

Trybuna musi posiadać certyfikat świadczący o dopuszczeniu do obrotu oraz powszechnego stosowania w budownictwie.

Miejsce dostawy i montażu: Stadion Ludowego Klubu Sportowego „Błękitni” w Maćkówce – działka nr 850/14, (gmina Zarzecze, powiat przeworski, województwo podkarpackie).

Zamawiający nie ponosi kosztów dostawy, Dostawca musi wkalkulować koszt dostawy w cenę.

Informacje ogólne:

  1. Termin realizacji zamówienia: 20 – 31 lipca 2020 r.
  2. Termin złożenia oferty: do 17 czerwca 2020 r.
  3. Pocztą elektroniczną na adres: inwestycje.zarzecze@post.pl – w temacie należy wpisać: DOSTAWA I MONTAŻ TRYBUNY SPORTOWEJ
  4. Warunki płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury, przelew.
  5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Paweł Płocica, tel. 16 640 15 29.
  6. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, zgodnie ze wzorem załączonym do zapytania.

FORMULARZ OFERTOWY

 

PROTOKÓŁ ROZEZNANIA CENOWEGO