Aktualności


Przypominamy o upływie terminu zapłaty III raty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za podatek rolny.

Data:
Kategoria: Aktualności

Przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości oraz zobowiązanym do uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za  podatek rolny, iż 15 września upłynął termin zapłaty III raty w/w należności.

Terminowa płatność zobowiązań podatkowych wiąże się z brakiem poniesienia dodatkowych kosztów odsetek i upomnienia.

 

 

Udostępnij: