Aktualności


REALIZACJA PROJEKTU PN.: „ WYPOSAŻENIE CENTRUM KULTURY SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU KULTURALNEGO”

Data:
Kategoria: Bez kategorii

REALIZACJA PROJEKTU PN.: „ WYPOSAŻENIE CENTRUM KULTURY SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU KULTURALNEGO”

Z dniem 20 lipca Centrum Kultury w Zarzeczu rozpoczęło realizację zadania pn.: „Wyposażenie Centrum Kultury szansą na zwiększenie potencjału kulturalnego” w ramach Programu Infrastruktura domów kultury.

W ramach zadania zostanie zakupiony fortepian koncertowy oraz stołek do tegoż fortepianu a także stoły i krzesła.

Głównym celem zadania pn.: „Wyposażenie Centrum Kultury szansą na zwiększenie potencjału kulturalnego” jest:

– zapewnienie dogodnych warunków do realizacji celów statutowych Centrum Kultury w Zarzeczu oraz zwiększenie oferty edukacyjnej dla lokalnej społeczności, poprzez organizację spotkań, koncertów, warsztatów dla szerokiego grona odbiorców,

– wzbogacenie oferty artystycznej,

– wzmocnienie działalności o charakterze ponadregionalnym,

– stworzenie możliwości czynnego udziału widowni w działaniach kulturalnych Centrum Kultury,

– zainteresowanie odbiorców oferty kulturalnej muzyką klasyczna, kameralną czy jazzową, a nie tylko muzyką popularną i rozrywkową.

Istotnym celem zadania jest również zainteresowanie wszystkich grup wiekowych i społecznych edukacją muzyczną, uwrażliwieniem tych grup na piękno muzyki klasycznej, wzbudzenie zainteresowania sławnymi kompozytorami, twórcami światowego formatu. Zakup fortepianu, stołów i krzeseł przyczyni się również do ubogacenia oferty kulturalnej Centrum Kultury. Zakupione stoły i krzesła będą doskonałym zapleczem techniczno-materiałowym do przeprowadzenia warsztatów, zajęć kulturalnych i zapewnią komfort podczas gdy będą odbywać się koncerty i inne wydarzenia kulturalne.

Całkowita wartość zadania wynosi 95.000 zł. Kwota dofinansowania wynosi 75.000 zł. i stanowi 78,95% kosztu całkowitego kosztu zadania.

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Udostępnij: