Aktualności


REKRUTACJA UCZNIÓW KLAS I- III DO PROJEKTU „UCZYMY SIĘ PŁYWAĆ”

Data:
Kategoria: Aktualności

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zarzecze od dnia 30.03.2023r. do 12.04.2023r.  prowadzona będzie rekrutacja  uczniów klas I-III do projektu pn. ,,Uczymy się pływać” realizowanego przez Gminę Zarzecze w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Zapraszamy rodziców/opiekunów chętnych dzieci do udziału w projekcie i złożenia do dnia 12.04.2023r. w sekretariacie szkoły podstawowej, do której uczęszcza dziecko:

  1. formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do regulaminu)
  2. klauzuli informacyjnej (załącznik nr 2 do regulaminu)

 

Dyrektorzy szkół oraz wychowawcy klas I-III będą informować uczniów o możliwości udziału w projekcie. Formularz zgłoszeniowy oraz klauzula informacyjna będą dostępne również w sekretariatach szkół.

Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy szkół oraz koordynator projektu P. Sylwia Mazur tel. 16 640 15 15

Rekrutacja do projektu zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulaminem rekrutacji  i uczestnictwa w projekcie pn. ,,Uczymy się pływać” realizowanego przez Gminę Zarzecze wprowadzonym Zarządzeniem Nr 36/2023 Wójta Gminy Zarzecze z dnia 29 marca 2023 roku.

REGULAMIN REKRUTACJI- POBIERZ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY- POBIERZ

KLAUZULA INFORMACYJNA- POBIERZ

 

Udostępnij: