Aktualności


SADZIMY ROŚLINY MIODODAJNE

Data:
Kategoria: Aktualności

W 2023 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego po raz dziewiąty realizuje działania w ramach Kampanii informacyjno – edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Jednym z nich jest zadanie pn.: „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”.

Działanie prowadzone jest we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego
z terenu naszego województwa, które corocznie, licznie odpowiadają na zaproszenie do udziału w akcji. W tym roku do zadania zgłosiły się 102 podmioty.

Od 2015 r. na działania w ramach kampanii przeznaczono ponad 750 tys. zł. Zakupionych i wprowadzonych do środowiska zostało łącznie ok. 56 000 szt. sadzonek roślin miododajnych, które z biegiem czasu stanowić będą cenny pożytek dla owadów zapylających.

 

31 października 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyło się symboliczne przekazanie sadzonek roślin miododajnych. Sadzonki przekazał wicemarszałek Piotr Pilch przedstawicielom jednostek samorządowych z terenu Województwa Podkarpackiego. Gminę Zarzecze reprezentowała Zastępca Wójta Małgorzata Kasperska, która odebrała sadzonki.

 

Spotkanie poprowadził wicemarszałek Piotr Pilch, który podziękował wszystkim za obecność oraz za wysiłek włożony w przygotowanie terenów pod nasadzenia oraz przeprowadzenie samej akcji sadzenia, w którą często zaangażowana jest społeczność lokalna, dzieci i młodzież szkolna, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej i inne osoby, którym leży na sercu dbanie o środowisko oraz estetykę naszego województwa.

Sukces tej inicjatywy jest ściśle uzależniony od zaangażowania i współpracy
z partnerami, w tym jednostkami samorządu terytorialnego oraz Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie, Regionalnym Związkiem Pszczelarzy
w Jarosławiu oraz po raz pierwszy z Okręgowym Związkiem Pszczelarzy
w Sandomierzu, obejmującym także teren województwa podkarpackiego.

W realizowanym przez Samorząd Województwa Podkarpackiego w 2023 roku zadaniu pn. ,,Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim” Gmina Zarzecze otrzymała:

–  30 sztuk sadzonek drzew miododajnych spośród gatunków: lipa, klon pospolity,

klon jawor, surmia

–  20 sztuk sadzonek krzewów miododajnych spośród gatunków: pęcherznica

kalinolistna  (żółtolistna), krzewuszka, dereń biały.

 

Drzewka i krzewy zostały wysadzone na działce nr 998/2 położonej w Zarzeczu.

Poniżej przedstawiamy galerię zdjęciową⤵

 

 

Udostępnij: