Aktualności


SPOTKANIE COACHINGU W RAMACH PROJEKTU LIDERZY KOOPERACJI

Data:
Kategoria: Aktualności

W dniu 14 listopada.2018r. w Zabytkowym Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu odbyło się spotkanie pracowników socjalnych, asystenta rodziny, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu z coachingiem w ramach projektu Liderzy Kooperacji. Pani Justyna, która pełniła funkcję coacha  doradzała, jak skuteczniej pracować na rzecz rodziny i dziecka. Podczas spotkania nastąpiła wymiana doświadczeń, zostały przedstawione propozycje nowych rozwiązań. Potwierdzono, że praca wykonywana przez pracowników jest w sposób rzetelny, kompletny i dąży do pomocy rodzinie. Jednak pracownicy socjalni, asystent rodziny muszą działać w ramach własnych uprawień i nie wszystkie problemy są w stanie rozwiązać, ponieważ do tego powołane są również inne instytucje. Na spotkaniu stwierdzono, że niezbędna jest współpraca poszczególnych instytucji powołanych do pracy na rzecz rodziny, aby pomoc była skuteczna i trwała.

Projekt Liderzy kooperacji realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna  finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020.

Gmina Zarzecze podpisała w miesiącu czerwcu 2018r. porozumienie o współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie dotyczące realizacji projektu Liderzy Kooperacji. W ramach tego porozumienia w gminie Zarzecze przedstawiciele różnych instytucji będą wypracować nowy model dotyczący pracy z rodziną, jak również uczestniczyć w szkoleniach, wymieniać doświadczenia.

Gmina Zarzecze została bowiem wybrana spośród 40 gmin i 30 powiatów w Makroregionie (WOJ. PODKARPACKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, PODLASKIE, MAZOWIECKIE, LUBELSKIE). Jako gmina czujemy się wyróżnieni, że jesteśmy liderami w wypracowaniu nowego modelu dotyczącego współpracy jednostek i pracy z rodziną.

 

Udostępnij: