Aktualności


SPOTKANIE WARSZTATOWE W RAMACH PROJEKTU LIDERZY KOOPERACJI

Data:
Kategoria: Aktualności

W dniu  30 października 2018r. w Zabytkowym Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu odbyło się spotkanie przedstawicieli różnych instytucji działających na rzecz rodziny i dziecka w ramach projektu Liderzy Kooperacji. Osoby wymieniały doświadczenia dotyczące pracy na rzecz dziecka i rodziny. W spotkaniu udział wzięła dr hab. prof. nadzwyczajny Pani Beata Szluz, która w sposób naukowy przedstawiła problem dot. pomocy rodzinie.

Projekt Liderzy kooperacji realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna  finansowanego ze środków EFS na lata 2014-2020.

Gmina Zarzecze podpisała w miesiącu czerwcu 2018r. porozumienie o współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie dotyczące realizacji projektu Liderzy Kooperacji. W ramach tego porozumienia w gminie Zarzecze przedstawiciele różnych instytucji będą wypracować nowy model dotyczący pracy z rodziną, jak również uczestniczyć w szkoleniach, wymieniać doświadczenia.

Gmina Zarzecze została bowiem wybrana spośród 40 gmin i 30 powiatów w Makroregionie (WOJ. PODKARPACKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, PODLASKIE, MAZOWIECKIE, LUBELSKIE). Jako gmina czujemy się wyróżnieni, że jesteśmy liderami w wypracowaniu nowego modelu dotyczącego współpracy jednostek i pracy z rodziną.

 

Udostępnij: