W dniu 17 lutego 2023 r. przeprowadzony został odbiór końcowy robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Starej Szkoły w Zarzeczu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury”. Wykonawcą zadania była firma Usługi Remontowo-Budowlane Grzegorz Pacuła, która zrealizowała zadanie w wysokości 4.278.212,57 zł brutto.

W ramach inwestycji budynek starej szkoły został poddany całkowitej modernizacji z przeznaczeniem na usługi kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Centrum Kultury.

Kondygnacja piwnic mieści: nowoczesną kotłownię na paliwo gazowe wraz z buforem na ciepłą wodę użytkową oraz pomieszczenia magazynowe.

Na kondygnacji parteru zlokalizowano: dwie sale konferencyjne wraz z serwerownią oraz pomieszczeniem socjalnym, pracownię plastyczną, wygłuszoną salę prób orkiestry, duży hol z szatnią, sanitariaty, dwie klatki schodowe z windą.

Poddasze przeznaczono na potrzeby biblioteki, w tym część: multimedialną, pomieszczenia księgozbiorów, dobrze naświetloną czytelnię, salę prób baletu wraz z szatniami i sanitariatami oraz pomieszczenia biurowe i socjalne.

Budynek wyposażony jest we wszystkie instalacje wewnętrzne, urządzenia klimatyzacyjne, zewnętrzne rolety okienne oraz wentylacje hybrydową. Obiekt przystosowany jest w całości dla osób niepełnosprawnych.

W ramach inwestycji wykonano nowe ogrodzenia, ciągi pieszo-jezdne z miejscami postojowymi, nasadzeniami i elementami małej architektury.

Obecnie trwa procedura wyboru dostawców wyposażenia dla przenoszonych z zarzeckiego pałacu dwóch jednostek, czyli Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej. Dzięki realizacji przedmiotowego zadania mieszkańcy będą mieli lepszy dostęp do usług kulturalnych w nowym obiekcie, jak również została poprawiona estetyka w centrum miejscowości Zarzecze.

Gmina Zarzecze uzyskała dofinansowanie w wysokości 2.943.694,49 zł, które pochodzi ze środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy RPPK.04.04.00-18/0021-16-00 z dnia 30 czerwca 2021 r.