Projekt Strategii Gminy Zarzecze 2022-2030

 

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Zarzecze działając na podstawie art. 5a ust. 1 i  art. 30 ust. 2 pkt. 1a)   ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.). oraz Zarządzenia nr 53/2022 Wójta Gminy Zarzecze z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Strategii Rozwoju Gminy Zarzecze a na lata 2022-2030 ogłasza konsultacje społeczne.

Przedmiotem konsultacji jest „Projekt Strategii Rozwoju Gminy Zarzecze na lata 2022-2030”.

Prace diagnostyczne i projektowe „Projektu Strategii Rozwoju Gminy Zarzecze na lata 2022-2030” obejmowały: ankietyzację, wywiady, analizy dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego oraz warsztaty konsultacyjne. Wykorzystano również dane dostarczone z GUS oraz innych opracowań i dokumentów planistycznych, które posiada Gmina.

Projekt Strategii powstał w oparciu o nowy, zrównoważony model rozwoju ujęty w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 oraz Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, Politykę Obszarów Zagrożonych Trwałą Marginalizacją oraz Projekt Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackie 2030.

W opracowaniu „Projektu Strategii Rozwoju Gminy Zarzecze na lata 2022-2030” uwzględniono warunki niepewności społeczno-gospodarczej, które wywołała w Polsce, Europie i na Świecie pandemia w 2020 roku. Lawinowo narastająca niepewność powoduje konieczność radykalnej zmiany zarówno podejścia do zarządzania, czyli określania podstawowych celów i działań, jak i metod, technik ich realizacji. Niepewność w 2020 roku bierze się z tempa, zakresu, zasięgu, głębokości i szybkości rozchodzenia się zmian wywołanych pandemią w zglobalizowanej gospodarce w tym również, w niewielkich i pozornie lokalnych przedsięwzięciach. Trudno sobie wyobrazić, by w tak zmieniających się warunkach można było spokojnie kontynuować wypracowane w poprzednich latach kierunki działania. Negatywne skutki kryzysu może pogłębić konserwatyzm w podejściu do zarządzania JST, powolność i nieadekwatność dostosowań do bardzo szybko zmieniających się warunków. Te jednostki samorządu terytorialnego, które nie będą nadążały w opracowaniu i wdrożeniu nowych strategii rozwoju lokalnego, podupadną i stracą bezpowrotnie zaufanie mieszkańców, inwestorów, przedsiębiorców i turystów.

Przetrwanie w czasach niepewności i wyjście z kryzysu wymaga błyskawicznego dostosowania zarządzania JST do nowych warunków, a to umożliwia nowa strategia rozwoju. Okres stabilnego otoczenia rynkowego wraz pandemią w 2020 roku, minął na wiele lat. Co nie oznacza, że doświadczenia i osiągnięcia poprzednich lat są mało ważne. Warto z nich korzystać, ale należy mieć na uwadze zmianę modelu organizacji społeczno-gospodarczej, którą powoduje stan niepewności. W praktyce planowania strategicznego rozwoju Gminy Zarzecze na lata 2022-2030 wyzwaniem będzie szybkość działania. Nakazuje ją zmienność otoczenia i warunków działania.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z „Projektem Strategii Rozwoju Gminy Zarzecze na lata 2022-2030”. Sugestie oraz uwagi, które zdaniem Państwa powinny być umieszczone projekcie można zgłaszać za pomocą załączonego formularza bądź zgłosić TUTAJ

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: inwestycje.zarzecze@post.pl, lub dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy w Zarzeczu ul. Długa 7, 37-205 Zarzecze w terminie od 01.07.2022 r. do 05.08.2022 r.
Bądź ustnie oraz pisemne podczas dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się:

  • w dniu 25.07.2022 r. w godzinach od 08.00 do 10.00 w budynku Urzędu Gminy Zarzecze.
  • w dniu 27.07.2022 r. w godzinach od 08.00 do 11.00 w budynku Urzędu Gminy Zarzecze.

Projekt Strategii Gminy Zarzecze na lata 2022-2030 – pobierz!

 

 

*****

Szanowni Państwo!

Strategia Rozwoju Gminy Zarzecze jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju Gminy, jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne przez najbliższe kilka lat.

Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem Gminy  Zarzecze, a także jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru. Planowanie strategiczne jest jednym z wyznaczników poprawnego zarządzania Gminą, co w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny. Strategia ma za zadanie przede wszystkim eliminować istniejące bariery, na rzecz wykorzystywania lokalnych atutów, w konsekwencji prowadzić do poprawy życia mieszkańców Gminy Zarzecze.

W związku z tym prosimy Państwa o uzupełnienie ANONIMOWEJ ANKIETY, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszego samorządu.

Zwracamy się z prośbą o pobranie załączonej ankiety, wypełnienie jej oraz przesłanie w formie skanu lub zdjęcia na adres email: inwestycje.zarzecze@post.pl wpisując w temacie „Strategia” lub złożenie w Sekretariacie Urzędu Gminy Zarzecze do dnia 18 lutego 2022 r.

Ankietę można również uzupełnić poprzez poniższy link:

ANKIETA ONLINE

dzięki czemu mają Państwo możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć „wyślij”.

 

Ankieta Gmina Zarzecze na lata 2022-2030