Aktualności


Świadczenia rodzinne- nowy okres zasiłkowy od 1.11.2019r. do 31.10.2020r.

Data:
Kategoria: Aktualności

Świadczenia rodzinne

– nowy okres zasiłkowy od 1.11.2019r. do 31.10.2020r.

 

Przypominamy, że świadczenia rodzinne przyznane są do 31.10.2019r., w związku z powyższym osoby, które jeszcze nie złożyły wniosków zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu.

Jednocześnie informujemy, że zmieniła się wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego w roku 2018 i wynosi 2.715zł tj. 226,25zł miesięcznie, /za poprzedni okres wynosił 283,25zł/.

Świadczenia przyznawane są na okres świadczeniowy tj. od 1.11.2019r. do 31.10.2019r., a podstawą do ustalenia dochodu rodziny są dochody za rok 2018.

Zapraszamy więc osoby zainteresowane złożeniem wniosku na świadczenia rodzinne do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu pokój Nr 1 (budynek Urzędu Gminy w Zarzeczu) w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach od 700 do 1500, we wtorek od 700 do 1700, w piątek od 700 do 1300. Informacje można również uzyskać pod nr telefonu 16 640 11 86.

 

Anna Krzeszowska-Gwóźdź

kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu

Udostępnij: