Aktualności


Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego – nowy okres świadczeniowy 2019/2020

Data:
Kategoria: Aktualności

Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2019/2020 dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać od dnia 1 sierpnia 2019r.  a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2019r.

Wnioski w formie tradycyjnej należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczu – pokój Nr 1 lub za pomocą systemu teleinformatycznego – empatia.mpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną

Podstawą do ustalenia dochodu rodziny są dochody za 2018r. lub w przypadku uzyskania dochodu w roku 2019 z miesiąca następnego od podjęcia zatrudnienia (np. jeżeli ktoś podjął zatrudnienie w miesiącu kwietniu 2019r. to należy dołączyć zaświadczenie o dochodzie za miesiąc maj 2019r.), zaś w przypadku utraty dochodu z roku 2018 należy dołączyć świadectwo pracy.

Udostępnij: