Aktualności


Świadczenie 500 plus – składanie wniosków w 2021r.

Data:
Kategoria: Aktualności

Świadczenie 500 plus – składanie wniosków w 2021r.

W roku 2021, aby ubiegać się o kontynuację przyznania świadczenia wychowawczego i jego wypłatę na każde dziecko do 18 roku życia, znowu będzie trzeba złożyć wniosek o ustalenie prawa do tego świadczenia. Ostatnio taki wniosek składaliśmy w 2019 roku.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r. można składać:

  • od 1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną,
  • od 1 kwietnia 2021 roku drogą tradycyjną.

Wniosek o wypłatę świadczenia będzie można złożyć drogą online za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (adres strony: empatia.mrips.gov.pl), przez bankowość elektroniczną oraz przez platformę ePUAP oraz w tradycyjnej formie papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu, pokój Nr 1 (budynek Urzędu Gminy w Zarzeczu) lub za pośrednictwem urzędu pocztowego. Nie jest poprawną formą złożenie wniosku wysłanego przez e-mail.

Wypłata świadczenia 500 plus jest zależna od terminu złożenia wniosku.
Terminy wypłat świadczenia wychowawczego:

  • osoby, które złożą wniosek do 30 kwietnia 2021r., pieniądze otrzymają do 30 czerwca 2021r.
  • osoby, które złożą wniosek od 1 maja do 31 maja 2021r., pieniądze otrzymają do 31 lipca 2021r.;
  • osoby, które złożą wniosek od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., pieniądze otrzymają do 31 sierpnia 2021r.;
  • osoby, które złożą wniosek od 1 lipca do 31 lipca 2021r., pieniądze otrzymają do 30 września 2021r.;
  • osoby, które złożą wniosek od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021r., pieniądze otrzymają do 31 października 2021r.

Przyznane świadczenie wychowawcze nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o przyznaniu świadczenia na podany we wniosku adres e-mail.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, w szczególności zmian w sytuacji rodzinnej lub wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej należy niezwłocznie powiadomić o tym organ wypłacający świadczenie wychowawcze. Niepoinformowanie organu o powyższych zmianach może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

 

Mając na uwadze obecnie obowiązujący stan epidemii na terenie kraju zachęcamy do pobierania wniosków ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu oraz składania gotowych już wypełnionych wniosków.

Formularze dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu – pok. Nr 1 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zarzecze w zakładce: Jednostki organizacyjne, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Poniżej link do strony BIP: http://www.zarzecze.itl.pl/bip/

Dodatkowe informacje w sprawie składania wniosków można uzyskać drogą telefoniczną pod nr telefonu: (16)-640-11-86

Udostępnij: