Aktualności


ŚWIĘTO PATRONA W SZKOLE FILIALNEJ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ROŻNIATOWIE

Data:
Kategoria: Aktualności

„Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno” 

                         /Stefan Kardynał Wyszyński/

Dzień Patrona Stefana Kardynała Wyszyńskiego należy do ważnych wydarzeń w życiu szkoły. Patron naszej szkoły to człowiek o niezwykłej osobowości, kapłan, któremu przyszło piastować funkcję Prymasa Polski w wyjątkowo trudnych dla naszej Ojczyzny czasach. Prymas Tysiąclecia – Kardynał Stefan Wyszyński wpisał się na trwałe w dzieje Kościoła i Narodu Polskiego. Wspominamy go z szacunkiem jako Księcia Kościoła, Sługę Bożego, Wielkiego Patriotę, Społecznika, Męża Stanu. Był Nieustraszonym Rzecznikiem godności człowieka oraz nienaruszalnych praw w życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym.

Od piętnastu lat Patron naszej szkoły. Wpatrujemy się  często w tę pełną świętości i mądrości  postać, z niej czerpiemy siły i wzór dla naszego życia. Uroczysta akademia z okazji Święta Szkoły odbyła się

8 stycznia 2019 r. w Szkole Filialnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rożniatowie, w której udział wzięli zaproszeni goście w osobach: Wójt Gminy Zarzecze- Pan Tomasz Bury, Dyrektor Zespołu Szkół w Zarzeczu- Pan Krzysztof Majkowski, V-ce Dyrektor Zespołu Szkół- Pan Jan Szajny, Prezes Banku Spółdzielczego w Przeworsku- Pani Małgorzata Szpejankowska, Radny Rady  Gminy Zarzecze- Pan Jakub Kozio, Pani  Małgorzata Górska- Przyjaciel Szkoły, Ksiądz Prałat Zenon Ruchlewicz, Sołtys wsi Rożniatów- Pani Maria Chudy, Kierownik GOPS -Pani Anna Krzeszowska-Gwóźdź,  Pani Barbara Zięba- Redaktor Kuriera Zarzeckiego, Pani Maria Pelc, nauczyciele emeryci, rodzice, uczniowie i mieszkańcy wsi Rożniatów. Obchody Święta Szkoły rozpoczęła Pani Anna Polit- kierownik szkoły, witając przybyłych gości. Po czym nastąpiło wprowadzenie Pocztu Sztandarowego, odśpiewanie hymnu szkoły i  rozpoczęcie uroczystej Mszy Świętej. Mszę Świętą celebrowali: Ksiądz Krzysztof Senejko i ks Jakub  Kustroń, , a homilię wygłosił katecheta naszej szkoły ksiądz Krzysztof Senejko. Kaznodzieja odwołując się do Ewangelii ukazał Kardynała Wyszyńskiego jako Dobrego Pasterza –Opiekuna polskiego Kościoła oraz podziękował Bogu za 115 lat istnienia szkoły i za wszelkie dobro, któro szkoła wypracowała życząc jednocześnie by nadal kształtowała w duchu nauczania Patrona niepowtarzalne oblicze każdego wychowanka.

Po Mszy Świętej uroczystość uświetnił Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście:  Wójt Gminy Zarzecze- Pan Tomasz Bury, Dyrektor Zespołu Szkół – Pan Krzysztof Majkowski, Prezes Banku Spółdzielczego- Pani Małgorzata Szpejankowska, Pani Małgorzata Górska oraz Sołtys wsi Rożniatów Pani Maria Chudy.

W dalszej części uroczystości uczniowie klasy III  pod kierunkiem pani Danuty Podolak przedstawili montaż słowno – muzyczny pod hasłem „Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno” w którym wspominali postać Wielkiego Człowieka- Prymasa Tysiąclecia.

Za swój występ uczniowie zostali nagrodzeni w pełni zasłużonymi, gromkimi brawami.

Stało się już tradycją, że w trakcie akademii z okazji Dnia Patrona nagradzani są laureaci konkursów popularyzujących postać Prymasa Tysiąclecia i jego nauczanie. W tym roku uczniowie klasy II i III oraz dzieci z zerówki wykonywały pracę na wybrany przez siebie  temat w formie lapbooku. Natomiast dzieci z przedszkola malowały swojego Patrona. Wszystkie prace wykonane były na bardzo wysokim poziomie. Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni i otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz  nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców, które wręczyli Dyrektorzy Szkoły Pan Krzysztof Majkowski i Pan Jan Szajny.

Na zakończenie uroczystości głos zabrała Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Anna Grzeszczak, dziękując wszystkim zaproszonym gościom za przybycie, złożyła noworoczne życzenia oraz zaprosiła gości i uczniów szkoły na słodki poczęstunek.

     To był wspaniały pełen wrażeń dzień.      

Udostępnij: