Aktualności


Święto Patrona w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rożniatowie

Data:
Kategoria: Aktualności

Święto Patrona w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rożniatowie

 

„Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął ,aby tak Tobie czyniono. Nie myśl o tym, co Tobie jest ktoś winien, ale co Ty jesteś winien innym”  

                                                                                                                                                                                                                                                              /Stefan Kardynał Wyszyński/

 

Dzień Patrona Stefana Kardynała Wyszyńskiego należy do ważnych wydarzeń w życiu szkoły. Patron naszej szkoły to człowiek o niezwykłej osobowości, kapłan, któremu przyszło piastować funkcję Prymasa Polski w wyjątkowo trudnych dla naszej Ojczyzny czasach. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia to wielki patriota i Ojciec Narodu, więzień czasów stalinowskich. Przez 33 lata duchowy przywódca Polaków, niezwykły mąż stanu i głowa Kościoła- wzór odwagi, męstwa i mądrości. Człowiek, który z Bożą mocą ocalił duszę Narodu i suwerenność Kościoła katolickiego w naszej Ojczyźnie.
Od czternastu lat Patron naszej szkoły. Wpatrujemy się  często w tę pełną świętości i mądrości  postać, z niej czerpiemy siły i wzór dla naszego życia.

Uroczysta akademia z okazji Święta Szkoły odbyła się 10 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Rożniatowie, w której udział wzięli zaproszeni goście w osobach: Wójt Gminy Zarzecze Pan Wiesław Kubicki, Dyrektor Zespołu Szkół w Zarzeczu Pan Jan Szajny, Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Pieniążek, Prezes Banku Spółdzielczego w Przeworsku Pani Małgorzata Szpejankowska, z-ca  Przewodniczącego Rady Gminy Zarzecze Pani Małgorzata Górska, Ksiądz Prałat Zenon Ruchlewicz, Sołtys wsi Rożniatów Pani Maria Chudy, Sponsor Szkoły Pani Maria Pelc,nauczyciele emeryci, rodzice, uczniowie i mieszkańcy wsi Rożniatów. Obchody Święta Szkoły rozpoczęła Pani Anna Polit- kierownik szkoły, witając przybyłych gości. Po czym nastąpiło wprowadzenie Pocztu Sztandarowego ,odśpiewanie hymnu szkoły i  rozpoczęcie uroczystej Mszy Świętej. Mszę Świętą celebrowali: Ksiądz Prałat Zenon Ruchlewicz , ks.Jakub  Kustroń, ks Tomasz Kij, a homilię wygłosił katecheta szkoły ksiądz Jakub Kustroń.. Po Mszy Świętej uroczystość uświetnił Zespół Śpiewaczy z Rożniatowa. Następnie uczniowie klasy II  pod kierunkiem pani Danuty Podolak przedstawili montaż słowno – muzyczny pod hasłem „Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął ,aby tak Tobie czyniono. Nie myśl o tym, co Tobie jest ktoś winien, ale co Ty jesteś winien innym”   w którym wspominali postać Wielkiego Człowieka- Prymasa Tysiąclecia.

W czasie uroczystości został rozstrzygnięty konkurs plastyczny pod hasłem „Stefan Kardynał Wyszyński w oczach dziecka”, w którym brali udział uczniowie całej szkoły .Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni i otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców, które wręczył Dyrektor Szkoły Pan Jan Szajny.

W dalszej części uroczystości głoś zabrali zaproszeni goście:  Wójt Gminy Zarzecze- Pan Wiesław Kubicki, Dyrektor Zespołu Szkół – Pan Jan Szajny, Prezes Banku Spółdzielczego- Pani Małgorzata Szpejankowska, Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Pieniążek, oraz z-ca  Przewodniczącego Rady Gminy – Pani Małgorzata Górska.

Na zakończenie uroczystości głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców Pani Anna Grzeszczak, dziękując wszystkim zaproszonym gościom za przybycie, złożyła noworoczne życzenia oraz zaprosiła gości i uczniów szkoły na słodki poczęstunek.

To był wspaniały pełen wrażeń dzień.

 

 

Udostępnij: