Aktualności


Szkolenia na terenie Miasta i Gminy kańczuga dla Mieszkańców Powiatu Przeworskiego w ramach koncepcji „Uniwersytetu Samorządności”

Data:
Kategoria: Aktualności

Miasto i Gmina Kańczuga realizuje zadanie pn.: „Ogólnodostępne, bezpłatne szkolenia i kursy dla mieszkańców powiatu przeworskiego w ramach koncepcji „Uniwersytet Samorządności” mające na celu przeprowadzenie inicjatyw edukacyjnych w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” objętej „Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2021-2025” dofinansowanym ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu przeworskiego i zakłada przeprowadzenie w Domu Ludowym w Niżatycach warsztatów, wykładów i seminarium o tematyce:

  1. Szkolenie – warsztaty: „Techniki walki obronnej i zachowań obronnych”
  2. Szkolenie – konferencja: „Rejestracja produktu tradycyjnego oraz sprzedaż i dystrybucja produktów lokalnych i regionalnych”
  3. Szkolenie – wykład: „Jak pomóc sobie i innym w czasie kryzysu”
  4. Szkolenie – warsztaty: „Samoobrona w oparciu o techniki JU-JITSU, KRAV-MAGA, COMBAT AIKIDO”
  5. Szkolenie – warsztaty: „Pierwsza pomoc przedmedyczna”
  6. Szkolenie – seminarium: „Podstawowe zasady przygotowywania wniosku finansowanego z funduszy unijnych”

Wydarzenia mają być odpowiedzią na lokalne potrzeby, a udział w nich jest ogólnodostępny i bezpłatny.

Udostępnij: