Aktualności


Trzydniowe partnerskie spotkania wymiany doświadczeń – wizyta studyjna przedstawicieli gminy Zarzecze w województwie świętokrzyskim.

Data:
Kategoria: Aktualności

W dniach od 16-18 września br. przedstawiciele gminy Zarzecze Jacek Kucza- radny gminy Zarzecze, Anna Krzeszowska-Gwóźdź- kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu oraz Elżbieta Stepaniak – pracownik GOPS w Zarzeczu uczestniczyli w wyjeździe studyjnych w ramach realizacji przez gminę Zarzecze projektu Liderzy Kooperacji w województwie świętokrzyskim.

W ramach wyjazdu odbywały się warsztaty, wymieniono doświadczenia dotyczące realizacji projektu Liderzy Kooperacji.

Uczestnicy zwiedzili również Osadę Średniowieczną (Centrum Tradycji Turystyki i Kultury gór świętokrzyskich) na terenie gminy Bieliny. Z uczestnikami spotkali się również przedstawiciele gminy Bieliny. Była więc możliwość wymiany doświadczeń, jak również poznania kultury gminy.

W kolejnym dniu wyjazdu osoby miały okazję spotkać się w Gminnym Ośrodku Sportowo Wypoczynkowym w Łopusznie, gdzie zostały przedstawione działania podejmowane przez Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, jak również podziwiać atrakcję przyrodniczą Żabieniec. Została również przedstawiona działalność Fundacji Na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży z Uśmiechem z siedzibą w Kielcach, która prowadzi m.in. w Józefinie: Środowiskowy Dom Samopomocy, Klub Seniora oraz Integracyjną Środowiskową Świetlicę dla dzieci i młodzieży. Z uczestnikami spotkała się również Pani Wójt gminy  Łopuszno, która przedstawiła działania podejmowane na terenie gminy.

W ostatnim dniu pobytu uczestnicy wyjazdu uczestniczyli w warsztatach, gdzie zostały omówione działania podejmowane w ramach projektu Liderzy Kooperacji, w tym na temat współpracy, warsztatów.

Wyjazd był bardzo udany. Dziękujemy organizatorom, czyli Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Rzeszowie. Zdobytą wiedzę i doświadczenie postaramy się wykorzystać w pracy zawodowej

Udostępnij: