Aktualności


TRZYDNIOWE PARTNERSKIE SPOTKANIE WYMIANY DOŚWIADCZEŃ

Data:
Kategoria: Aktualności

W dniach 15-17.10.2018r. przedstawiciele gminy Zarzecze tj.:

  1. Anna Krzeszowska-Gwóźdź – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu,
  2. Pani Teresa Pieniążek – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żurawiczkach,
  3. Pani Agata Koba – Dyrektor Publicznego Żłobka w Zarzeczu,
  4. Pani Sylwia Mazur – Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Jednostek Budżetowych w Zarzeczu,
  5. Pani Maria Sopel – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maćkówce

uczestniczyły w „Trzydniowym Partnerskim Spotkaniu Wymiany Doświadczeń” w Łaszczówce Kolonia (Tomaszów Lubelski), Kraśniku i Lublinie. W ramach wyjazdu były prowadzone warsztaty, podczas których została przedstawiona teoria i przykłady kooperacji. Uczestnicy podniosły wiedzę na temat aspektów prawnych, realnych możliwości i efektach współpracy. Podczas wyjazdu odbyło się spotkanie z liderem projektu „Schematom Stop” Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku oraz innymi przedstawicielami realizującymi projekt. Projekt miał na celu wsparcie rodzin wielodzietnych, w tym z problemem bezrobocia. Następnie uczestnicy wyjazdu gościły w Stowarzyszeniu Wspierania Aktywności „Bona Fides” w Lublinie. Stowarzyszenie od lat realizuje projekty związane między innymi ze zwalczaniem ubóstwa oraz włączaniem społecznym. Projekty realizowane są przy współpracy z różnymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych i dobra wspólnego społeczeństwa. Celem stowarzyszenia jest między innymi wsparcie osób wykluczonych społecznie na poziomie indywidualnym, instytucjonalnym i społecznym poprzez organizowanie i udzielanie kompleksowej pomocy oraz aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Było to bardzo pozytywne doświadczenie dla uczestników, powyższe Stowarzyszenie pomaga bowiem rodzinom bardzo kompleksowo, całościowo. Wspiera więc jednostki samorządu terytorialnego w pomocy rodzinie, osobie, która potrzebuje wsparcia, pomocy specjalistów.

Wyjazd realizowany był przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, w związku z tym, że Gmina Zarzecze  bierze udział w I Kamieniu Milowym (pierwszym etapie) projektu pn.: „Liderzy kooperacji”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER) na lata 2014-2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie Modelu Kooperacji (modelowego schematu współpracy) pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych (Policja, Sądownictwo, Oświata, Organizacje Pozarządowe, itp.), istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa na terenie gmin wiejskich. Projekt realizowany będzie w czterech etapach (Kamieniach Milowych). I Kamień Milowy zakłada opracowanie Modelu do 31.12.2018 roku. Do prac nad Modelem Kooperacji w naszej gminie włączone zostały instytucje z terenu naszej gminy,  które tworzą wraz z instytucjami powiatowymi Gminno-Powiatowy Zespół Kooperacji. Realizacja projektu przyczyni się do doskonalenia współpracy międzyinstytucjonalnej oraz wypracowania Modelu, który umożliwi efektywne i profesjonalne postępowania w procesie aktywizacji społecznej osób i rodzin pozostających w trudnej życiowej sytuacji, na terenie naszej gminy i powiatu.

 

 

Udostępnij: