Aktualności


Uroczyste otwarcie Stacji Uzdatniania Wody w Zarzeczu

Data:
Kategoria: Aktualności

W dniu 20 grudnia 2021 r. nastąpiło uroczyste otwarcie rozbudowanej Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej przy ul. Św. Jana Pawła II w Zarzeczu. W oficjalnym otwarciu przebudowanego budynku udział wzięli: Anna Huk – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Adam Skiba – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Tomasz Bury – Wójt Gminy Zarzecze wraz z radnymi i sołtysami wsi.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego PROW na lata 2014 – 2020, w  ramach wniosku złożonego do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie i sfinansowane w kwocie 1.012.098 zł.

Wartość wkładu własnego Gminy Zarzecze wyniosła 1.118.262 zł, z czego kwota 517.085 zł została pokryta w ramach pożyczki długoterminowej przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Roboty zostały wykonane w formule zaprojektuj-wybuduj przez firmę SANITEX z Tryńczy, przy nadzorze firmy INSTALEX z Grzęski.

Zakres robót obejmował budowę trzeciego, rezerwowego zbiornika wody czystej o pojemności 318 m3, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 30 kW, prace remontowe posadzek i ścian pomieszczeń technicznych oraz rozbudowa i przebudowa linii technologicznej do uzdatniania wody w tym: zestaw aeracji, zestawy filtracyjne do odżelaziania i odmanganiania, modernizacja układów elektrycznych i sterowniczych. Producentem nowych urządzeń zamontowanych w obiekcie jest polska firma Instalcompact. Po modernizacji obiektu zarzecka stacja monitorowana jest zdalnie w Urzędu Gminy Zarzecze.

Inwestycja przyczyniła się do poprawy jakości i dostępności wody dla wszystkich mieszkańców naszej gminy, a montaż instalacji fotowoltaicznej obniży galopujące koszty energii elektrycznej.

 

 

Udostępnij: