Aktualności


USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ZARZECZE W 2023 R.

Data:
Kategoria: Aktualności

Uprzejmie informujemy, iż kolejny raz Gmina Zarzecze decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie otrzymała dofinansowanie w wysokości do 39.995,90 zł w ramach programu priorytetowego Usuwanie odpadów azbestowych Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest”.

 

Całkowity koszt zadania wyniósł 49.989,29 zł z czego kwota dofinansowania wyniosła 39.995,90 zł, na którą składają się środki: 35.290,50 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 4.705,40 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

W ramach zrealizowanego zadania odebrano i przekazano do unieszkodliwienia łącznie 71,540 Mg azbestu z 32 nieruchomości z terenu Gminy Zarzecze.

 „Usuwanie wyrobów zawierających azbest

z terenu Gminy Zarzecze”

dzięki wsparciu Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Udostępnij: