Aktualności


INFORMACJA DLA OSÓB PRAWNYCH DEKLARUJĄCYCH NALICZENIE PODATKÓW LOKALNYCH

Data:
Kategoria: Aktualności

Urząd Gminy Zarzecze informuje, że w roku 2019 nie ulegają zmianie stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Do naliczania podatku rolnego została przyjęta cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 18 października 2018r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P.2018.1004) w wysokości 54,36 zł z dt.

W związku z powyższym stawka podatku rolnego wynosi:

  • dla gospodarstw rolnych – 135,90 zł z 1 hektara przeliczeniowego
  • dla nieruchomości rolnych – 271,80 zł z 1 hektara fizycznego;

Ponadto informuje się, ze w związku z modernizacją gruntów i budynków gminy Zarzecze przed złożeniem deklaracji należy sprawdzić powierzchnię i użytki działek i budynków według nowej ewidencji /Starostwo Powiatowe w Przeworsku Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska/.

Druki obowiązujące do naliczenia podatku:

  1. deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 wraz z załącznikami
  2. deklaracja na podatek rolny DR-1
  3. deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem
Udostępnij: