Aktualności


Uwaga przedsiębiorcy posiadający wpisy w CEIDG

Data:
Kategoria: Aktualności

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis  przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL i DATY URODZENIA,  a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do 19 maja 2018r. ) wpis zostanie automatycznie wykreślony z CEIDG.

Udostępnij: