Aktualności


VIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Data:
Kategoria: Aktualności

INFORMACJA

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2019.506) zwołuje się na dzień 25 lipca 2019 r. (tj. czwartek) na godz. 17:00 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 VIII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY GMINY ZARZECZE

 

z następującym porządkiem obrad:  

 1. Otwarcie,
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. Przyjęcie porządku obrad,
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej Sesji,
 5. Informacja o trybie i sposobie załatwienia interpelacji i wniosków radnych,
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym,
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2019,
 8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Przeworsku,
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego powstrzymania ideologii gender i „LGBT”,
 11. Dyskusja, wolne wnioski,
 12. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy Zarzecze

Małgorzata Byrwa

LINK DO TRANSMISJI

Udostępnij: