Aktualności


WEŹ UDZIAŁ W KSZTAŁTOWANIU PRZYSZŁOŚCI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Data:
Kategoria: Aktualności

Przyszłość województwa podkarpackiego prosi o Twój wkład! Chcąc stworzyć wizjonerską mapę drogową rozwoju regionu, Fundacja Misji Obywatelskiej zaprasza wszystkich mieszkańców, interesariuszy i pasjonatów do wzięcia udziału w ankiecie Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest Przyszłość Podkarpacia?, której celem jest kształtowanie losów naszego regionu.

 

Województwo podkarpackie znajduje się w krytycznym momencie, stojąc u progu istotnych zmian. Wasze opinie, perspektywy i pomysły będą katalizatorami napędzającymi nas w kierunku przyszłości, która rezonuje z aspiracjami każdej osoby zaangażowanej w tę tętniącą życiem społeczność.

 

Celem tego wszechstronnego badania jest zebranie wieloaspektowych spostrzeżeń na temat różnych aspektów kluczowych dla rozwoju regionu – od wzrostu gospodarczego po wzbogacenie kulturowe, rozwój infrastruktury i zrównoważony rozwój środowiskowy. Twój udział będzie kamieniem węgielnym, na którym zostanie zbudowana nasza zbiorowa wizja przyszłości. Uzyskane informacje zostaną opracowane w formie raportu i przekazane decydentom podkarpackich samorządów.

 

Wzywamy każdą osobę, dla której województwo podkarpackie jest domem, a także tych, którym szczególnie zależy na jego ewolucji, aby przyłączyli się do nas w tym kluczowym przedsięwzięciu. Wasze przemyślenia i aspiracje odegrają znaczącą rolę w wytyczaniu kursu rozwoju regionu, – podkreśla Oskar Jurek, Prezes Fundacji Misji Obywatelskiej.

 

Udział w tej ankiecie jest prosty a formularz jest dostępny online pod adresem http://bit.ly/44fx2jZ Twój cenny wkład bezpośrednio przyczyni się do kompleksowej strategii, która będzie kształtować naszą wspólną przyszłość.

 

Niech Twój głos będzie siłą przewodnią transformacji naszego regionu. Razem stwórzmy przyszłość, która będzie angażująca, innowacyjna i odzwierciedli nasze wspólne aspiracje.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wzięcia udziału w ankiecie prosimy o kontakt:

 

kontakt@fmo.com.pl

 

Dołącz do nas w tworzeniu dziedzictwa, które będzie rozbrzmiewać przez wieki – Twój wkład się liczy!

 

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Udostępnij: