Aktualności


WIELKANOCNE SPOTKANIE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH W MAĆKÓWCE

Data:
Kategoria: Aktualności

Dnia 28 kwietnia w budynku remizy OSP w Maćkówce odbyło się uroczyste okolicznościowe wielkanocne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich
z terenu Gminy Zarzecze. Organizatorami wydarzenia była Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Maćkówce. Swoją obecnością spotkanie zaszczycili m.in. były Minister Pracy i Polityki Społecznej Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego poseł na Sejm RP Władysław Kosiniak Kamysz, poseł na sejm RP Mieczysław Kasprzak, proboszcz parafii Żurawiczki o. Eugeniusz Marek Kaczor, Radny Sejmiku Wojewódzkiego Tomasz Bury, Starosta Przeworski Zbigniew Kiszka, Wójt Gminy Zarzecze Wiesław Kubicki, Przewodniczący Rady Gminy Zarzecze Mariusz Pieniążek oraz Sekretarz Gminy Zarzecze Tadeusz Kiełbowicz. Spotkanie miało bardzo uroczystą oprawę. Uczestnicy  złożyli sobie okolicznościowe życzenia oraz podzielili się poświęconym przez ojca Gwardiana wielkanocnym jajkiem. Minister Kamysz w swoim przemówieniu  podkreślił rangę i znaczenie działalności Kół Gospodyń Wiejskich w propagowaniu kultury i dziedzictwa ludowego. Zaznaczył że idea ich działalności jest ciągle aktualna i znajduje wielu entuzjastów także w dzisiejszych czasach. Wójt Gminy Wiesław Kubicki podzielił się z uczestnikami informacjami na temat bieżącego funkcjonowania gminy, planów i zamierzeń na przyszłość oraz złożył podziękowania członkiniom kół za ich zaangażowanie w tworzenie aktywnego  środowiska lokalnego. Przy okazji tego spotkania za zasługi dla ruchu ludowego oraz swoją działalność propagującą jego idee odznaczone zostały Przewodnicząca Powiatowej Rady Kół Gospodyń pani Zofia Kalamarz oraz Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Zarzecze Przewodnicząca KGW w Rożniatowie pani Małgorzata Górska. Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy mieli okazje do wspólnej biesiady, dyskusji i wzajemnej integracji.

 

Udostępnij: