Aktualności


WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” W 2024r.

Data:
Kategoria: Aktualności

W dniu 20.03.2024r. została podpisana umowa z Wojewodą Podkarpackim na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2024r.

Gmina Zarzecze otrzymała ze środków Budżetu Państwa dofinansowanie w wysokości 64.285,00zł. Całkowita wartość programu wynosi – 89.285,00zł.

W ramach programu zachęcamy do składania wniosków o objęcie dożywianiem dzieci w szkole, wniosków o pomoc w formie gorącego posiłku dla osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych oraz wniosków o świadczenie pieniężne na zakup żywności lub posiłku.

Wsparcie przysługuje osobom/rodzinom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.200,00 zł miesięcznie (co stanowi 200% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

W przypadku ubiegania się o pomoc należy złożyć wniosek o pomoc w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarzeczu (parter budynek Urzędu Gminy w Zarzeczu ul. Długa 7).

Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów należy dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja z renty lub z emerytury, decyzje dotyczące pobieranych świadczeń rodzinnych);
  • zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, w której znajduje się gospodarstwo (tj. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha przeliczeniowego wraz z odcinkiem opłaconej składki KRUS za ostatni kwartał br.
  • w przypadku, gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne lub długotrwale chore aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o przewlekłym długotrwałym leczeniu;
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą zaświadczenie lub oświadczenie o uzyskanym dochodzie, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarzeczu pod numerem telefonu 16 640 11 86 lub 666 216 708 w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 7.00-15.00, wtorek 7.00-17.00, piątek 7.00-13.00

 

Udostępnij: