Aktualności


WIZYTA SAMORZĄDOWCÓW Z SERBII

Data:
Kategoria: Aktualności

W dniu dzisiejszym gościliśmy w Zarzeczu przedstawicieli samorządowych z Serbii. Wśród obecnych gości byli Wójtowie, Zastępcy Wójtów oraz Przewodniczący Rad Gmin. Obecne były również władze samorządowe Gminy Tryńcza na czele z Wójtem Gminy Ryszardem Jędruchem, u którego przebywają zaproszeni goście.

W czasie wizyty Wójt Gminy Zarzecze Pan Tomasz Bury wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Małgorzatą Byrwa oraz Dyrektorami jednostek oprowadzili gości po Muzeum Dzieduszyckich, Szkole Podstawowej, Urzędzie Gminy oraz zaprezentowali obiekty sportowe, które znajdują się przy Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zarzeczu.

W czasie dzisiejszego spotkania Wójt naszej Gminy wymienił się doświadczeniami z naszymi gości, jeżeli chodzi o Samorząd Gminny. Przeprowadzone zostały również rozmowy na temat ściślejszej współpracy w najbliższej przyszłości.

Udostępnij: