Aktualności


Wniosek o dodatek węglowy- informacje

Data:
Kategoria: Bez kategorii

W związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego informujemy, że do dnia 30.11.2022 r. wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy Zarzecze, pok. 4 i pok. 6.

Dane konieczne do złożenia wniosku:

  1. Dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, PESEL lub nr dokumentu stwierdzającego tożsamość, miejsce zamieszkania),
  2. Nr rachunku bankowego, na który ma być przelany dodatek,
  3. Dane wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (imię i nazwisko, PESEL lub nr dokumentu stwierdzającego tożsamość, miejsce zamieszkania).

Główne źródło ogrzewania musi być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

WNIOSEK DO POBRANIA- kliknij tutaj

Udostępnij: