Aktualności


Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z przebudową mostu na rzece Mleczka Wschodnia w ciągu drogi powiatowej Zarzecze – Pełnatycze – Bystrowice.

Data:
Kategoria: Aktualności

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z przebudową mostu na rzece Mleczka Wschodnia w ciągu drogi powiatowej Zarzecze – Pełnatycze – Bystrowice.

Firma Intop Warszawa Sp. z o. o. Wykonawca robót na w/w kontrakcie informuje, że dnia 31.08.2021 r. planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonej w dniu 17.08.2021 r. zgodnie z postanowieniem znak PZD-ED.4041.46.2021 przez zastępcę dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Przeworsku oraz zgodnie z pismem znak KD.7121.62.2021 z up. Starosty przez Inspektora Wydziału Komunikacji Transportu i Dróg. Tymczasowa organizacja ruchu będzie polegała na całkowitym zamknięciu odcinka drogi powiatowej nr 1619 R w rejonie obiektu mostowego i skierowaniu pojazdów na objazd.

Podczas trwania w/w organizacji ruchu będą odbywać się prace polegające na przebudowie mostu na rzece Mleczka Wschodnia w ciągu drogi powiatowej nr 1619 R. Tymczasowa organizacja ruchu będzie obowiązywała do 31.12.2021 r.

INTOP Warszawa Sp. z o.o.

Jarosław Szweda

Kierownik Budowy

 

Udostępnij: