Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  101/2019

Wójta Gminy Zarzecze z dnia 4 października 2019 r.

UG.6840.5.2019

WYKAZ NR 3/2019 nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Zarzecze

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1, 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204) oraz Uchwały Nr XXIV/196/2009 Rady Gminy Zarzecze z dnia 15 czerwca 2009 r.
Wójt Gminy Zarzecze podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy do dnia 31.12.2022 r.

Lp. Położenie  nieruchomości Powierzchnia w ha Nr księgi wieczystej Opis nieruchomości – klasa gruntu

 

Cena wywoławcza

nieruchomości

Okres dzierżawy
1 Kisielów

Cz. 79

0,200 Brak Działka rolna. Ps III 80,00 Do dnia 31.12.2022 r.
2 Kisielów

264/1

0,09 Brak Działka rolna. R II 36,00 Do dnia 31.12.2022 r.
3 Kisielów

340/1

0,2355 Brak Działka rolna. Ps III 95,00 Do dnia 31.12.2022 r.
4 Kisielów

340/2

0,1937 Brak Działka rolna. Ps III 78,00 Do dnia 31.12.2022 r.
5 Łapajówka

Cz. 671/1

3,36 Brak Działka rolna. Ps II 1344,00 Do dnia 31.12.2021 r.
6 Łapajówka

671/2

3,59 Brak Działka rolna. Ps I 1.436,00 Do dnia 31.12.2021 r.
7 Maćkówka

Cz. 787/2

0,08 PR1R/00032206/8 Działka rolna. Ps III 32,00 Do dnia 31.12.2021 r.
8 Maćkówka

536

0,0482 PR1R/00010306/9 Działka rolna. Ł III 20,00 Do dnia 31.12.2021 r.
9 Maćkówka

493

0,0895 PR1R/00010306/9 Działka rolna. Ł III 36,00 Do dnia 31.12.2021 r.
10 Pełnatycze

427/2

0,7796 PR1R/00056258/1 Działka rolna. R IVa 312,00 Do dnia 31.12.2022 r.
11 Siennów

1644/6

0,71 PR1R/00029720/3 Działka rolna.

R IIIa – 0,62 ha

Ls II – 0,09 ha

284,00 Do dnia 31.12.2021 r.
12 Zarzecze

518/3

1,37 PR1R/00028170/5 Działka rolna. Ps IV 548,00 Do dnia 31.12.2022 r.
13 Zarzecze

978/1-4

1,1564 PR1R/00051795/2  Działki rolne – R I 463,00 Do dnia 31.12.2022 r.
14 Żurawiczki

Cz. 961/1

0,96 brak Działka rolna. Ps II 384,00 Do dnia 31.12.2021 r.
15 Żurawiczki

Cz. 239/5

0,60 PR1R/00029661/1 Działka rolna. Ps II 240,00 Do dnia 31.12.2021 r.
16 Żurawiczki

Cz. 239/5

0,60 PR1R/00029661/1 Działka rolna. Ps II 240,00 Do dnia 31.12.2021 r.
17 Żurawiczki

Cz. 239/5

0,30 PR1R/00029661/1 Działka rolna. Ps II 120,00 Do dnia 31.12.2021 r.
18 Żurawiczki

Cz. 971

4,50 PR1R/00032205/1 Działka rolna. Ps II 1.800,00 Do dnia 31.12.2021 r.
19 Żurawiczki

Cz. 961/1

1,11 Brak Działka rolna. Ps II 444,00 Do dnia 31.12.2021 r.
20 Żurawiczki

551/5

0,1055 PR1R/00034943/0 Działka rolna. R I 43,00 Do dnia 31.12.2021 r.

 

Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zarzecze, tablicach ogłoszeń na terenie miejscowości, których dotyczą grunty przeznaczone do dzierżawy, opublikowanie na stronie www.gminazarzecze.pl w dniach 4.10.2019 r. – 25.10.2019 r. oraz publikację w rzeszowskim wydaniu Gazety Wyborczej.